Rights and privacy policy

(In Danish)

Alle rettigheder forbeholdes
Denne web-site, web-dokumenter, tekst, design, grafik og anvendte audiovisuelle materialer med dertil hørende indhold er beskyttet af dansk lov og EU-lov om ophavsret, varemærkeret og andre love, der anvendes til beskyttelse heraf.

Enhver uautoriseret anvendelse, distribution, kopiering samt brug af hele eller dele af denne web-site er forbudt, og kan danne grundlag for retsforfølgning efter de pågældende love. Indehaveren af denne web-site kan beslutte, at sådan retsforfølgning skal foregå i København, Danmark.

Det er strafbart at mangfoldiggøre, distribuere eller på anden måde bruge materiale fra denne web-site til kommercielle formål. Modtaget information er indehaveren af denne web-site berettiget til at benytte frit og uden begrænsninger.

QMAR Products kan ikke drages til ansvar for indholdet af denne web-site i sin helhed eller for de enkelte informationer, som præsenteres på denne web-site til almen orientering og som ellers baseres på modtagne eller fremskaffede, offentligt tilgængelige materialer. QMAR Products fraskriver sig et hvert juridisk ansvar for informationernes indhold, og kan ligeledes ikke påtage sig ansvar for indholdet af de web-sider der henvises (linkes) til.